• בית כנסת - מנורת המאור, בית שמש
  • בית כנסת - מנורת המאור, בית שמש